Erkenning

Erkenning als praktijkinstelling

Wanneer u erkend wilt worden als praktijkinstelling, vult u een vragenlijst in en stuurt u deze, ondertekend door directie of bevoegd gezag, naar ons op. De opleidingsmanager beoordeelt vervolgens de aanvraag en legt deze voor aan de hoofdopleider. Als uw instelling voor een opleidingsplaats in aanmerking komt, volgt er een visitatie. Nadat u als praktijkinstelling erkend bent, kunt u meedoen met de jaarlijkse aanvraagprocedure voor opleidingsplaatsen. Om in aanmerking te komen als praktijkopleidingsplaats gelden de volgende erkenningseisen.

Wanneer u niet aan de gestelde erkenningseisen voldoet, kunt u door inhoudelijke en kwalitatieve samenwerking met een andere erkende of te erkennen instelling een samenwerkingsovereenkomst sluiten, zodat u gezamenlijk aan de erkenningseisen voldoet. De erkenning van een samenwerkingsverband is voorbehouden aan de hoofdopleider van de betreffende opleiding.

Vragen?
Heeft u vragen over het aanmelden van een opleidingsplaats of erkenning als praktijkinstelling? Neem dan contact op met een van de opleidingsmanagers, Maaike van der Loon (Eindhoven) of Annelies Jekel (Nijmegen).

RINO Zuid

 

RINO Zuid

Vitruviusweg 2
5624 AD  EINDHOVEN

Tel. (040) 214 65 55 
E-mail: og@rinozuid.nl

Route via Google Maps

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Toernooiveld 5
6525 ED  NIJMEGEN

Tel. (024) 361 25 11
E-mail: og@ru.nl

Route via Google Maps