OG Keuzemodules informatie en inschrijving 2019

 

Graag nodigen we je uit je in te schrijven voor de keuzemodules voor 2020. De docenten lichten de inhoud van de modules hieronder toe. We hopen dat jullie er door geïnspireerd raken! De deadline is 15 juli. 

Het inschrijven is mogelijk nog een beetje ingewikkeld, excuses daarvoor, maar ons systeem is nog in ontwikkeling. Je moet per module die je wilt doen inschrijven en je krijgt ook per module bevestiging van inschrijving.
 
Welke keuzemodules zijn er?
Hieronder vind je een overzicht van en informatie over de keuzemodules die je voor het 2e jaar van je opleiding tot orthopedagoog-generalist mag kiezen. De inhoud spreekt voor zich. Denk je bij je keuze na over welke competenties je nog moet ontwikkelen, over diversiteit, verbreding en verdieping? Bespreek je keuzes eerst met je praktijkopleider.
 

Hoe verloopt het inschrijven voor de keuzemodules?

Je schrijft je in voor 7 modules van je 1e keus. Daarnaast schrijf je je ook in voor 3 modules van je 2 keus. Dat is verplicht. Als er namelijk geen plek meer is in een module van je eerste keus dan kijken we naar je tweede keuze. Vandaar dat ook de 2e keuze belangrijk is. 
We gaan er in principe vanuit dat je de locatie kiest waar je ook de opleiding het 1e jaar volgt. Een overzicht van alle keuzemodules en de planning vind je in Planning keuzemodules OG ZON 2019. Je kunt dit overzicht heel handig gebruiken om voor jezelf te bekijken en bij te houden voor welke keuzemodules je je per blok wilt gaan inschrijven. Inschrijven kan hieronder bij de betreffende keuzemodule.
 
De inschrijving is open van 2 juli t/m 15 juli 2019. In augustus ontvang je verder bericht van ons. Veel succes met inschrijven!

 

Overzicht keuzemodules

Klik hieronder op de naam van de keuzemodule om naar informatie te gaan. Je kunt je onderaan de informatie ook inschrijven.

 1. Hechting en trauma
 2. Adolescentenproblematiek
 3. Ernstige gedragsproblemen bij LVB-jeugd
 4. Middelengebruik en gedragsverslavingen
 5. Leren en individuele verschillen
 6. Ouderbegeleiding in complexe gezinssituaties
 7. Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 8. Autismespectrumstoornissen
 9. Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen en adolescenten
 10. Toepaste gedragsanalyses en-therapie
 11. Interventies
 12. Transculturele hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezin
 13. Drang en dwang
   
NB! De inhoud van de modules wordt nog geactualiseerd, dus er kan nog iets wijzigen.

Vragen?
Vragen over het inschrijfproces kun je mailen aan og@ru.nl
 

 

 

1. Hechting en trauma

 

Terug naar overzicht keuzemodules

 

2. Adolescentenproblematiek

 


 

INSCHRIJVEN

 

3. Infant Mental Health

 

 “Vroeg begonnen is veel gewonnen”

- Drs. Francine Leenders

Verdiep je in deze module in het werkgebied en de visie van de IMH waarin de zorg voor ouders en jonge kinderen ( 0 t/m 5 jaar) en de ouder-kind relatie centraal staat. De eerste levensjaren zijn van enorm belang omdat dan de grondslag wordt gelegd voor de cognitieve, psychomotorische, sociale en emotionele ontwikkeling. In deze periode vormen hechting en interactie tussen ouder en kind de basis van de ontwikkeling van het kind. Vroege regulatieprocessen zijn bepalend voor latere gehechtheidspatronen en de gehechtheidsrepresentatie als volwassene. Kortom vroeg investeren loont op lange termijn. In deze module leer je hoe je vanuit een relationele en contextuele visie de ontwikkeling van het kind binnen diens context kan bekijken; kan bevorderen of hoe je een verstoorde relatie kan herstellen. Ontwikkel je vaardigheden in het kader van diagnostiek, preventie en behandeling. Leer hoe je de ouder-kind relatie kan observeren en kwalitatief kan beoordelen. We werken vooral aan de hand van praktijkvoorbeelden en gebruiken daarbij videopresentatie, interactiviteit en presentaties.

 

Aan bod komen:

 • Introductie Infant Mental Health
 • Ouderschap, regulatie en gehechtheid
 • Psychopathologie: DC 0-5
 • Diagnostiek en Indicatiestelling (Ports of entry)
 • Transactionele Behandelmodel en interventiemethodes
 • Infant en Trauma
 • Observeren en beoordelen van de ouder-kind interactie

 

Docent

drs. Francine Leenders, klinisch psycholoog, psychotherapeut, IMH specialist

 

INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN

 

Terug naar overzicht keuzemodules

 

4. Ernstige gedragsproblemen bij LVB-jeugd

“LVB + bijzonder? Doesgewoon!”

- Dr. Arno Willems

In deze module leer je om bij ernstige gedragsproblemen bij LVB-jeugd transtheoretische kaders in te zetten voor diagnostiek en behandeling. Je leert ook om op een vernieuwende manier diagnostiek te doen rond cognitieve, praktische en sociale vaardigheden bij deze doelgroep. Wat betreft de behandeling raak je bekend met de mogelijkheden van schematherapie bij LVB en complex trauma, en ken je de aspecten die essentieel zijn in het vormgeven van een veilig leefklimaat bij heftige gedragsdynamiek in groepen. Je gaat aan de slag met het meten van de bejegening van professionals en hoe deze verbeterd kan worden. Maar je bekijkt ook de effecten van je eigen behandeling door het meten in een N=1 opzet. We doen dit door actief aan de slag te gaan met intervisie en presentatie van een aantal eigen casussen in groepjes.

 

Aan bod komen:

 • Kaders diagnostiek en behandeling bij LVB-problematiek
 • Praktisch werken met bejegening
 • Transactionele diagnostiek bij LVB-problematiek
 • Leefklimaat en VIC-behandeling binnen de LVB-jeugdzorg
 • Schematherapie bij LVB

 

Leerdoelen:

 1. Inzicht in de kracht van twee kaders voor diagnostiek en behandeling
 2. Kennis over hoe je met een team simpel het thema bejegening bespreekbaar krijgt (basishouding, Leary, persoonlijke factoren)
 3. Kennis over het diagnosticeren van 3 adaptieve domeinen bij LVB
 4. Inzicht in de toepasbaarheid van behandelen via de context (leefklimaat) en via individuele therapie (schematherapie)

 

Docent

Dr. Arno Willems, GZ-psycholoog

6. Leren en individuele verschillen

INSCHRIJVEN

 

Terug naar overzicht keuzemodules

 

7. Ouderbegeleiding in complexe gezinssituaties
 

 INSCHRIJVEN


 

 INSCHRIJVEN

 

Terug naar overzicht keuzemodules

 

8. Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

"Kennis van de diverse psychopathologische beelden is onlosmakelijk verbonden met effectieve zorgverlening." 
- Drs. Thijs Kaanders

 

Vergroot je deskundigheid op het gebied van psychopathologie bij kinderen en jeugdigen en leer meer over de consequenties voor het (orthopedagogisch) handelen. Binnen het diagnostisch proces krijg je hiermee meer aandacht voor het perspectief van ouders met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind. Met deze module op zak weet je meer over psychopathologische beelden en gestoord gedrag bij kinderen en jeugdigen.

Diagnostische procedures stem je hierop af. Je hebt inzicht in de diversiteit aan etiologie van de gedragsstoornis en kunt consequenties daarvan vertalen naar het (orthopedagogisch-) handelen. We werken met online leeractiviteiten, presentatie, hoorcollege, verwerking van de informatie in groepjes met behulp van praktijkvoorbeelden, individuele opdrachten, videopresentatie, PowerPoint presentatie, groepsopdracht, plenaire bespreking en discussie.

Dit is een verdiepende module. De module Ontwikkeling onder de loep in het eerste jaar had de focus op vooral de theorie en de diagnostiek van de psychopathologische beelden, dit keuzeblok heeft de behandeling als hoofdthema.

 

Aan bod komen:

 • Inleiding neuropsychiatrie
 • NAH en disharmonische profielen emotionele stoornissen hechtingstoornissen taalstoornissen
 • ADHD

 

Docent

Drs. Thijs Kaanders, neuropsycholoog, gz-psycholoog

Geplande periode:

INSCHRIJVEN


 

INSCHRIJVEN

 

10. Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen en adolescenten

INSCHRIJVEN


 

INSCHRIJVEN

 

Terug naar overzicht keuzemodules

 

11.Toegepaste gedragsanalyse en -therapie

INSCHRIJVEN
 

Terug naar overzicht keuzemodules

 

12. Interventies


 

INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN

Terug naar overzicht keuzemodules

 

 

13. Transculturele hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezin

INSCHRIJVEN

 

Terug naar overzicht keuzemodules

 

14. Drang en dwang

 

 INSCHRIJVEN

 

Terug naar overzicht keuzemodules

 

RINO Zuid

 

RINO Zuid

Vitruviusweg 2
5624 AD  EINDHOVEN

Tel. (040) 214 65 55 
E-mail: og@rinozuid.nl

Route via Google Maps

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Toernooiveld 5
6525 ED  NIJMEGEN

Tel. (024) 361 25 11
E-mail: og@ru.nl

Route via Google Maps