Onze opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland

De orthopedagoog generalist is dé verbinder tussen de verschillende actoren in een opvoedingscontext. We leiden professionals op die voor het werkveld breed inzetbaar, adequaat en toekomstbestendig toegerust zijn en over schotten heen kunnen kijken. 

- Ron Scholte, kwartiermaker opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland-

Onze visie op het beroep

Onderwijs, zorg en gezin hebben elkaar nodig. De othopedagoog generalist, afgekort OG, speelt daarin een belangrijke rol. Als professional die ondersteuning en behandeling van een kind of een (jong) volwassene in een afhankelijkheidsrelatie coördineert, betrekt de OG natuurlijke hulpbronnen van de cliënt (gezin, school en wijk) en professionele hulpbronnen, zoals (jeugd)zorg, en verbindt deze met elkaar. Zo kan een OG verantwoord beoordelen of de eigen kracht van gezin en omgeving volstaat of dat opgeschaald moet worden naar professionele zorg en vervangende oplossingen (zoals internaatplaatsing).

Voor een betere samenwerking tussen al deze schakels bestaat er geen blauwdruk. Samenwerken in een groot gebied met veel verschillende gemeentes is van een hele andere orde dan samenwerken in een stad, waar wijken onderling ook heel verschillend zijn. De OG is de spin in het web die de leefomgeving meeweegt en kan schakelen tussen meldingen, inschatting van het sociaal wijkteam of andere professionals en signalen op school. De OG is de gids tussen dat wat knelpunt of zorgpunt vormt en dat wat nodig is om de in zijn ontwikkeling bedreigde cliënt weer te laten gedijen.

In dit complexe speelveld is de OG dé persoon die met een flexibele houding en gezond verstand positie inneemt, beslissingen neemt en durft te handelen. Een baken en bruggenbouwer voor cliënt en gezin en duidelijk zichtbaar in de samenwerking met partners en de leefomgeving (netwerk, school, buurt). Een OG weet waar hij of zij voor staat, kent zijn of haar positie en durft zich te laten afrekenen op inzet en resultaten. Een OG durft botsende belangen te benoemen en gaat actief op zoek naar nieuwe oplossingen. Omdat kinderen centraal moeten staan!

Onze opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland

In onze nieuwe postacademische opleiding tot OG bieden wij de bruggenbouwer en samenwerkende OG de juiste kennis, tools en ontwikkelingsmogelijkheden om deze rol succesvol in te vullen. We zien de OG als een gids die breed is opgeleid en die het spel tussen de verschillende schakels goed beheerst en daar flexibel in kan opereren.

Onze opleiding sluit vanzelfsprekend nauw aan bij kernthema’s van de orthopedagogische hulpverlening. We stimuleren de OG om professionals uit de verschillende domeinen goed te leren kennen en met hen effectief informatie en kennis te delen. Opleidingsdeelnemers verdiepen zich in de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg, het onderwijs en didactiek. Zij leren hoe ze in een voortdurend veranderend krachtenveld dat er over enkele jaren ongetwijfeld weer heel anders uit zal zien, ondersteuning kunnen geven aan hen die in hun ontwikkeling bedreigd worden.

We dagen opleidingsdeelnemers ook uit om eigen kennis en expertise in te brengen, om hen te laten inzien wat hen als OG uniek maakt. Vanuit dat perspectief leren zij hoe zij hun rol krachtig kunnen neerzetten. Wij leiden hen op met een missie: goede omstandigheden creëren voor (jonge) mensen die zich daardoor beter kunnen ontwikkelen.

RINO Zuid

 

RINO Zuid

Vitruviusweg 2
5624 AD  EINDHOVEN

Tel. (040) 214 65 55 
E-mail: og@rinozuid.nl

Route via Google Maps

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Toernooiveld 5
6525 ED  NIJMEGEN

Tel. (024) 361 25 11
E-mail: og@ru.nl

Route via Google Maps