RINO Zuid

Opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG ZON)
Samenwerking tussen RINO Zuid en de Radboud Universiteit

 

Opleidingsprogramma

Het modulaire programma duurt 2 jaar en bestaat uit modules en projecten.

1e fase (jaar 1)

 • Startconferentie

 • Vraaggericht werken vanuit systemisch perspectief

 • Van gedragsvragen naar handelings-antwoorden

 • Ontwikkeling onder de loep

 • Agogisch handelen binnen een opvoedingsrelatie

 • Coachen en samenwerken in de keten

 • Praktijkonderzoeksproject

 • Ketenproject

2e fase (jaar 2)

 • Domeinproject

 • Keuzemodules, zeven modules te kiezen uit onderstaande overzicht

  • Zorg en dwang

  • Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

  • Hechting en trauma 

  • Interventies

  • Ouderbegeleiding bij complexe gezinssituaties

  • Toegepaste gedragsanalyse en -therapie

  • Kindermishandeling en seksueel misbruik

  • Infant Mental Health (IMH)

  • Leren en individuele verschillen

  • Problematiek bij adolescenten

  • Middelengebruik en verslaving

  • Transculturele hulpverlening

  • Ernstige gedragsstoornissen bij bij lvb

  • Autismespectrumstoornissen (ASS)

 

Privacy Statement

De OGZON website maakt geen gebruik van privacy gevoelige cookies.

Locatie RINO Zuid - Eindhoven

Vitruviusweg 2
5624 AD  EINDHOVEN

Tel. (085) 890 2200

Route via Google Maps

Locatie Radboud Centrum Sociale Wetenschappen - Nijmegen

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD  NIJMEGEN

Tel. (024) 361 25 11

Route via Google Maps