RINO Zuid

Opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG ZON)
Samenwerking tussen RINO Zuid en de Radboud Universiteit

 

Erkenning

Erkenning als praktijkinstelling

Wanneer u erkend wilt worden als praktijkinstelling voor OG, vult u een vragenlijst in en stuurt u deze samen met de erkenningseisen, ondertekend door directie of bevoegd gezag, naar ons op. Indien u erkenning aanvraagt heeft u rekenschap genomen van de landelijke wet- en regelgeving. U kunt die hier vinden. De begeleiding in de praktijk toetsen wij aan de criteria zoals opgenomen in het Kwaliteitskader praktijkopleiding OG ZON. Daarnaast zien we graag de visie en motivatie terug in de aanvraag waarom uw instelling ervoor kiest om op te leiden tot OG en op welke wijze de praktijkinstelling ervoor zorgt de opleidingsdeelnemer in de volle breedte van het beroep opgeleid kan worden.

De opleidingsmanager beoordeelt vervolgens de aanvraag en legt deze voor aan de hoofdopleider. Als uw instelling voor een opleidingsplaats in aanmerking komt, volgt er een (schriftelijke) visitatie. Nadat u als praktijkinstelling erkend bent, kunt u meedoen met de jaarlijkse aanvraagprocedure voor opleidingsplaatsen.  

Wanneer u niet aan de gestelde erkenningseisen voldoet, kunt u door inhoudelijke en kwalitatieve samenwerking met een andere erkende of te erkennen instelling een samenwerkingsovereenkomst sluiten, zodat u gezamenlijk aan de erkenningseisen voldoet. De erkenning van een samenwerkingsverband is eveneens voorbehouden aan de hoofdopleider.

Wilt u gaan opleiden in 2023? Dan kunt u pas een opleidingplaats aanvragen als u bent erkend. Zorgt u er dan voor dat uw aanvraag bij voorkeur voor 1 maart bij ons binnen is. U stuurt dan de vragenlijst en de erkenningseisen aan OG ZON. Wilt u graag opleiden maar wilt u na 1 maart erkenning aanvragen: neem dan contact op met een van de opleidingsmanagers, zie hieronder.

Vragen?
Heeft u vragen over het aanmelden van een opleidingsplaats of erkenning als praktijkinstelling? Neem dan contact op met een van de opleidingsmanagers, Maaike van der Loon (Eindhoven) of Annelies Jekel (Nijmegen). 

Privacy Statement

De OGZON website maakt geen gebruik van privacy gevoelige cookies.

Locatie RINO Zuid - Eindhoven

Vitruviusweg 2
5624 AD  EINDHOVEN

Tel. (085) 890 2200

Route via Google Maps

Locatie Radboud Centrum Sociale Wetenschappen - Nijmegen

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD  NIJMEGEN

Tel. (024) 361 25 11

Route via Google Maps