RINO Zuid

Opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG ZON)
Samenwerking tussen RINO Zuid en de Radboud Universiteit

 

Erkenning

Erkenning als praktijkinstelling

Wanneer u erkend wilt worden als praktijkinstelling voor OG, vult u een vragenlijst in en stuurt u deze samen met de erkenningseisen, ondertekend door directie of bevoegd gezag, naar ons op. Indien u erkenning aanvraagt heeft u rekenschap genomen van de landelijke wet- en regelgeving. U kunt die hier vinden. 

Welke informatie dient u aan ons te sturen?

  • onze vragenlijst inclusief de benodigde bijlagen;
  • opleidingsbeleidsplan waarin in ieder geval is opgenomen:
    • de visie en motivatie van de instelling om op te leiden tot OG;
    • op welke wijze de begeleiding is vormgegeven conform de landelijke kaders, waarbij er voldoende borging is dat de praktijkbegeleiding wordt ingevuld door orthopedagogen-generalist;
    • opleidingsroute conform beroepscompetentieprofiel: op welke wijze komt begeleiding, behandeling, overige taken aan bod, kunnen kenmerkende beroepssituaties worden uitgevoerd, wordt de opleidingsdeelnemer voldoende breed opgeleid door ervaring op te doen met verschillende werkvelden, doelgroepen, leeftijden.
  • ondertekende erkenningseisen door directie/bevoegd gezag.

De opleidingsmanager beoordeelt uw aanvraag en legt deze voor aan de hoofdopleider. Indien uw instelling niet eerder is erkent ontvangt u in eerste een starterkenning waarmee u een opleidingsplaats kunt aanvragen. Vijf tot zes maanden na start van de eerste opleidingsdeelnemer(s) volgt een eerste visitatie. Nadat u als praktijkinstelling volledig erkend bent, kunt u meedoen met de jaarlijkse aanvraagprocedure voor opleidingsplaatsen. 

Wanneer uw instelling niet zelfstandig aan de gestelde erkenningseisen kan voldoen, kunt u door inhoudelijke en kwalitatieve samenwerking met een andere erkende of te erkennen instelling een samenwerkingsovereenkomst sluiten, zodat u gezamenlijk aan de erkenningseisen voldoet. De erkenning van een samenwerkingsverband is eveneens voorbehouden aan de hoofdopleider.

Wilt u gaan opleiden? Dan kunt u pas een opleidingplaats aanvragen als u bent erkend. Zorgt u er dan voor dat uw aanvraag bij voorkeur voor 1 maart voorafgaand aan het jaar dat u wilt opleiden bij ons binnen is. U stuurt dan de vragenlijst en de erkenningseisen aan OG ZON. Wilt u graag opleiden maar wilt u na 1 maart erkenning aanvragen: neem dan contact op met een van de opleidingsmanagers, zie hieronder.

Vragen?
Heeft u vragen over het aanmelden van een opleidingsplaats of erkenning als praktijkinstelling? Neem dan contact op met een van de opleidingsmanagers, Maaike van der Loon (Eindhoven) of Annelies Jekel (Nijmegen). 

Privacy Statement

De OGZON website maakt geen gebruik van privacy gevoelige cookies.

Locatie RINO Zuid - Eindhoven

Vitruviusweg 2
5624 AD  EINDHOVEN

Tel. (085) 890 2200

Route via Google Maps

Locatie Radboud Centrum Sociale Wetenschappen - Nijmegen

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD  NIJMEGEN

Tel. (024) 361 25 11

Route via Google Maps