RINO Zuid

Opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG ZON)
Samenwerking tussen RINO Zuid en RadboudCSW

 

Erkenning

Erkenning als praktijkinstelling

Wanneer u erkend wilt worden als praktijkinstelling voor OG, vult u een vragenlijst in en stuurt u deze samen met de erkenningseisen, ondertekend door directie of bevoegd gezag, naar ons op. De opleidingsmanager beoordeelt vervolgens de aanvraag en legt deze voor aan de hoofdopleider. Als uw instelling voor een opleidingsplaats in aanmerking komt, volgt er een visitatie. Nadat u als praktijkinstelling erkend bent, kunt u meedoen met de jaarlijkse aanvraagprocedure voor opleidingsplaatsen. Om in aanmerking te komen als praktijkopleidingsplaats gelden de volgende erkenningseisen.  De begeleiding in de praktijk toetsen wij aan de criteria zoals opgenomen in het Kwaliteitskader praktijkopleiding OG ZON. Indien u erkenning aanvraagd heeft u kennis genomen van:

Wanneer u niet aan de gestelde erkenningseisen voldoet, kunt u door inhoudelijke en kwalitatieve samenwerking met een andere erkende of te erkennen instelling een samenwerkingsovereenkomst sluiten, zodat u gezamenlijk aan de erkenningseisen voldoet. De erkenning van een samenwerkingsverband is voorbehouden aan de hoofdopleider van de betreffende opleiding.

Wilt u gaan opleiden in 2021? Dan kunt u pas een opleidingplaats aanvragen als u bent erkend. Zorgt u er dan voor dat uw aanvraag bij voorkeur voor 1 maart bij ons binnen is. U stuurt dan de vragenlijst en de erkenningseisen aan OG ZON.

Vragen?
Heeft u vragen over het aanmelden van een opleidingsplaats of erkenning als praktijkinstelling? Neem dan contact op met een van de opleidingsmanagers, Maaike van der Loon (Eindhoven) of Annelies Jekel (Nijmegen). 

Privacy Statement

De OGZon website maakt geen gebruik van privacy gevoelige cookies.

RINO Zuid

Vitruviusweg 2
5624 AD  EINDHOVEN

Tel. (085) 890 2200
E-mail: og@rinozuid.nl

Route via Google Maps

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Toernooiveld 5
6525 ED  NIJMEGEN

Tel. (024) 361 25 11
E-mail: og@ru.nl

Route via Google Maps