RINO Zuid

Opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG ZON)
Samenwerking tussen RINO Zuid en RadboudCSW

 

Opzet en programma

Opzet van het onderwijs

De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit een modulair programma, projecten en praktijkleren. We trappen de opleiding af met een startconferentie waarin je kennismaakt met de opleiding. Voorafgaand ga je online aan de slag met wat je wilt bereiken (missie), wat je al bereikt hebt (inbreng) en hoe je verwachtt dat de opleiding daaraan bijdraagt. Ook je praktijkopleider wordt tijdens de startconferentie direct betrokken bij de opleiding.

Vervolgens volg je in het modulair onderwijs verplichte opleidingsonderdelen en een aantal keuzeonderdelen. Je bekijkt wat past bij de eigen ontwikkelbehoefte of werksetting. De verplichte onderdelen volgen je in Eindhoven of Nijmegen. Ook de keuzemodules kunnen in Eindhoven of Nijmegen worden gevolgd. Deze vrijheid geeft je de mogelijkheid om je ideale ‘route’ uit te stippelen. Binnen het onderwijs is daarnaast ook een aantal leerlijnen vormgegeven: een rode draad door de opleiding waarbinnen de professionele houding en identiteit en het maken van verbinding op verschillende niveaus centraal staat. 

Een belangrijk deel van de opleiding vindt in de praktijk plaats bij een erkende praktijkopleidingsinstelling. Hierbij staat het leren en werken in de eigen praktijk en de reflectie daarop centraal.

Projectonderwijs

Projectonderwijs is integraal onderdeel van de opleiding. Tijdens de startconferentie vorm je samen met andere deelnemers een projectgroep en kiezen jullie gezamenlijk één of meerdere projecten waarvan de opdrachten vanuit de praktijk of wetenschap zijn gekozen. De diverse werkvelden (onderwijs, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en specialistische zorg) zijn hierin vertegenwoordigd. Projecten worden in, door en voor het veld georganiseerd en behelzen altijd een (schriftelijke) presentatie of advies aan het veld. In het projectonderwijs staat het samenwerken centraal en leer je je als OG profileren binnen een instelling, domein of keten.

Blended onderwijs

In het onderwijs krijg je veel mix van werkvormen en leeractiviteiten aangeboden die je online of face tot face doet. Elke module is blended: minimaal 20% bestaat uit online leeropdrachten. Daarnaast zul je merken dat er altijd een koppeling wordt gemaakt tussen de theorie, wetenschap en de praktijk. Wat je in het modulaire onderwijs leert kun je toepassen in de praktijk. 

Praktijkonderwijs

Een belangrijk deel van de opleiding vindt in de praktijk plaats bij een erkende praktijkinstelling. Hierbij staat het leren en werken in de eigen praktijk en de reflectie daarop centraal. Aan de hand van een individueel opleidingsplan stel je je leerdoelen op en ga je hier in de praktijk mee aan de slag. Je bent in opleiding in de eigen praktijk en leert door doen en te reflecteren onder begeleiding van ervaren professionals. Je krijgt feedback van professionals op de werkplek zoals de praktijkopleider, de werkbegeleider en supervisor. Ook de evaluatie en beoordeling van de praktijkopleiding vinden plaats in de praktijkopleidingsinstelling onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider. De werkplek moet divers genoeg zijn. Samenwerken met andere organisaties en werkbezoeken moet en kun je optimaal benutten om diverse en verschillende ervaring op te doen.

 

Modulair onderwijsprogramma

Het modulaire programma duurt 2 jaar en bestaat uit modules en projecten.

1e fase (jaar 1)

 • Startconferentie

 • Vraaggericht werken vanuit systemisch perspectief

 • Van gedragsvragen naar handelings-antwoorden

 • Ontwikkeling onder de loep

 • Agogisch handelen binnen een opvoedingsrelatie

 • Coachen en samenwerken in de keten

 • Praktijkonderzoeksproject

 • Ketenproject

 

2e fase (jaar 2)

 • Domeinproject

 • Keuzemodules, zeven modules te kiezen uit onderstaande overzicht

  • Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

  • Hechting en trauma 

  • Interventies

  • Ouderbegeleiding in complexe gezinssituaties

  • Toegepaste gedragsanalyse en -therapie

  • Kindermishandeling en seksueel misbruik

  • Infant Mental Health (IMH)

  • Leren en individuele verschillen

  • Problematiek bij adolescenten

  • Middelengebruik en verslaving

  • Transculturele hulpverlening

  • Ernstige gedragsstoornissen bij LVB

  • Autismespectrumstoornissen (ASS)

Privacy Statement

De OGZon website maakt geen gebruik van privacy gevoelige cookies.

RINO Zuid

Vitruviusweg 2
5624 AD  EINDHOVEN

Tel. (085) 890 2200
E-mail: og@rinozuid.nl

Route via Google Maps

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD  NIJMEGEN

Tel. (024) 361 25 11
E-mail: og@ru.nl

Route via Google Maps