RINO Zuid

Opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG ZON)
Samenwerking tussen RINO Zuid en de Radboud Universiteit

 

Opzet van de opleiding

De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit een modulair programma, projecten en praktijkleren. We trappen de opleiding af met een startconferentie waarin je kennismaakt met de opleiding. Voorafgaand ga je online aan de slag met wat je wilt bereiken (missie), wat je al bereikt hebt (inbreng) en hoe je verwacht dat de opleiding daaraan bijdraagt. Ook je praktijkopleider wordt tijdens de startconferentie direct betrokken bij de opleiding.

Vervolgens volg je in het modulair onderwijs verplichte opleidingsonderdelen en keuzeonderdelen. Je bekijkt wat past bij de eigen ontwikkelbehoefte of werksetting. De verplichte onderdelen volg je in Eindhoven of Nijmegen. Ook bestaat de vrijheid om zelf te kiezen uit keuzemodules. Deze vrijheid geeft je de mogelijkheid om je ideale ‘route’ uit te stippelen. Binnen het onderwijs is daarnaast ook een aantal leerlijnen vormgegeven: een rode draad door de opleiding waarbinnen de professionele houding en identiteit en het maken van verbinding (alliantie) op verschillende niveaus centraal staat. 

Een belangrijk deel van de opleiding vindt in de praktijk plaats bij een erkende praktijkopleidingsinstelling. Hierbij staat het leren en werken in de eigen praktijk en de reflectie daarop centraal.

Projectonderwijs

Projectonderwijs is integraal onderdeel van de opleiding. Tijdens de startconferentie orienteer je je met de andere deelnemers en je praktijkopleider op de verschillende projecten en inspireren we je met voorbeelden van projecten uit de praktijk. Samen met andere deelnemers vorm je een projectgroep voor het keten- en domeinproject en kiezen jullie gezamenlijk één of meerdere projecten waarvan de opdrachten vanuit de praktijk of wetenschap zijn gekozen. De diverse werkvelden (onderwijs, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en specialistische zorg (ouderenzorg)) zijn hierin vertegenwoordigd. Projecten worden in, door en voor het veld georganiseerd en behelzen altijd een (schriftelijke) presentatie of advies aan het veld. In het projectonderwijs staat het samenwerken centraal en leer je je als OG profileren binnen een instelling, binnen een domein of de keten.

Blended onderwijs

In het onderwijs krijg je een mix van werkvormen en leeractiviteiten aangeboden die je online of face-to-face doet. Elke module is blended: minimaal 20% bestaat uit online leeropdrachten waarmee je regie hebt over je eigen leerproces en zelf aan de slag gaat. Daarnaast zul je merken dat er altijd een koppeling wordt gemaakt tussen de theorie, wetenschap en de praktijk. Wat je in het modulaire onderwijs leert kun je toepassen in de praktijk. 

Praktijkonderwijs

Een belangrijk deel van de opleiding vindt in de praktijk plaats bij een erkende praktijkinstelling. Hierbij staat het leren en werken in de eigen praktijk en de reflectie daarop centraal. Aan de hand van een individueel opleidingsplan stel je je leerdoelen op en ga je hier in de praktijk mee aan de slag. Je bent in opleiding in de eigen praktijk en leert door doen en te reflecteren onder begeleiding van ervaren professionals. Je krijgt feedback van professionals op de werkplek zoals de praktijkopleider, de werkbegeleider en supervisor. Ook de evaluatie en beoordeling van de praktijkopleiding vinden plaats in de praktijkopleidingsinstelling onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider. De werkplek moet divers genoeg zijn. Samenwerken met andere organisaties en werkbezoeken zijn verplicht en bieden je de mogelijkheid om  binnen diverse settings ervaring op te doen. 

Privacy Statement

De OGZON website maakt geen gebruik van privacy gevoelige cookies.

Locatie RINO Zuid - Eindhoven

Vitruviusweg 2
5624 AD  EINDHOVEN

Tel. (085) 890 2200

Route via Google Maps

Locatie Radboud Centrum Sociale Wetenschappen - Nijmegen

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD  NIJMEGEN

Tel. (024) 361 25 11

Route via Google Maps